نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان شهر تهران

تعداد افراد روی خط : 1
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 2818
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 
ضمن آروزي قبولي طاعات و عبادات به درگاه خداوند متعال به اطلاع همكاران محترم فرهنگي متقاضي نقل و انتقال بين مناطق تابعه شهر تهران  كه در سامانه ثبت نام نموده بودند ميرساند طبق برنامه اعلام شده قبلي نتايج نقل و انتقال در تاريخ 18/4/93 اعلام شده وهم اكنون قابل رؤيت ميباشد .

به اطلاع همكاران محترم فرهنگي متقاضي نقل و انتقال بين مناطق تابعه شهر تهران ميرساند نتايج نقل و انتقال در تاريخ 18/4/93 اعلام خواهد شد .